ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד דעות, הגיגים וטורים 2020