ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד מתקן לבקבוקי יין 2020