ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד עראק, אוזו ואניס 2020