לוח שנה עברי - לועזי

דצמבר 2019
כסלו - טבת
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
48 1 ג׳ בכסלו תש״פ 2 ד׳ בכסלו תש״פ 3 ה׳ בכסלו תש״פ 4 ו׳ בכסלו תש״פ 5 ז׳ בכסלו תש״פ 6 ח׳ בכסלו תש״פ כניסת שבת: 16:16 7 ט׳ בכסלו תש״פ יציאת שבת: 17:18 פרשת ויצא
49 8 י׳ בכסלו תש״פ 9 י״א בכסלו תש״פ 10 י״ב בכסלו תש״פ 11 י״ג בכסלו תש״פ 12 י״ד בכסלו תש״פ 13 ט״ו בכסלו תש״פ כניסת שבת: 16:17 14 ט״ז בכסלו תש״פ יציאת שבת: 17:19 פרשת וישלח
50 15 י״ז בכסלו תש״פ 16 י״ח בכסלו תש״פ 17 י״ט בכסלו תש״פ 18 כ׳ בכסלו תש״פ 19 כ״א בכסלו תש״פ 20 כ״ב בכסלו תש״פ כניסת שבת: 16:19 21 כ״ג בכסלו תש״פ יציאת שבת: 17:22 פרשת וישב
51 22 כ״ד בכסלו תש״פ חנוכה: א׳ נר: 17:22 23 כ״ה בכסלו תש״פ חנוכה: ב׳ נרות: 17:23 24 כ״ו בכסלו תש״פ חנוכה: ג׳ נרות: 17:23 25 כ״ז בכסלו תש״פ חנוכה: ד׳ נרות: 17:24 26 כ״ח בכסלו תש״פ חנוכה: ה׳ נרות: 17:25 27 כ״ט בכסלו תש״פ חנוכה: ו׳ נרות: 16:25 כניסת שבת: 16:23 28 ל׳ בכסלו תש״פ חנוכה: ז׳ נרות: 17:26 יציאת שבת: 17:26 פרשת מקץ
52 29 א׳ בטבת תש״פ חנוכה: ח׳ נרות: 17:26 30 ב׳ בטבת תש״פ חנוכה: יום ח׳ 31 ג׳ בטבת תש״פ 1 ד׳ בטבת תש״פ 2 ה׳ בטבת תש״פ 3 ו׳ בטבת תש״פ כניסת שבת: 16:28 4 ז׳ בטבת תש״פ יציאת שבת: 17:31 פרשת ויגש
1 5 ח׳ בטבת תש״פ 6 ט׳ בטבת תש״פ 7 י׳ בטבת תש״פ עשרה בטבת 8 י״א בטבת תש״פ 9 י״ב בטבת תש״פ 10 י״ג בטבת תש״פ כניסת שבת: 16:34 11 י״ד בטבת תש״פ יציאת שבת: 17:37 פרשת ויחי