נתונים עגומים: על רקע הסגר השני, למעלה ממיליון בני אדם לא היו מועסקים במחצית הראשונה של אוקטובר, באופן קבוע וזמני, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה סקר כוח אדם.

על פי נתוני הסקר, 205.2 אלף בלתי מועסקים היו באוקטובר (5.1% מכוח העבודה). זאת, שיעור של 4.2% במחצית השנייה של ספטמבר. בנוסף, 832.6 אלף מועסקים (20.7%) נעדרו זמנית ממקום עבודתם כל השבוע, בגלל סיבות הקשורות לקורונה. במחצית השנייה של ספטמבר, כאשר החל הסגר, שיעורם היה נמוך יותר – 17.1%.

קורונה בישראל: לשכת התעסוקה (צילום: מרק ישראל סלם)קורונה בישראל: לשכת התעסוקה (צילום: מרק ישראל סלם)

עוד עולה מהנתונים, כי מספרם של הלא משתתפים בכוח העבודה, שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה מחודש מרץ, בתוספת מהמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם, עמד במחצית השנייה של אוקטובר על 937.5 אלף, המהווים 22.7% מכח העבודה.

לעומת זאת, על פי נתוני הלמ"ס, בחודש ספטמבר חלה עלייה חדה יחסית של 8.6% בסל כח הפדיון של רשתות השיווק לעומת החודש המקביל אשתקד. מפילוח הנתונים עולה, כי בפדיון של רשתות המזון חלה עלייה חדה עוד יותר – 11.2%. בספטמבר נרשמה עלייה של 1.4% בסך כל פדיון רשתות השיווק, ועלייה של 4.8% בפדיון רשתות השיווק לעומת אוגוסט.