המשמעות של החלטת הממשלה שמשך ההפוגה המקסימלית האפשרית הוא עשרה ימים. אין הדבר אומר שלמעשה כבר עכשיו התקבלה החלטה בישראל שאם חמאס יתחיל לשחרר בכל יום עשרה חטופים נוספים, אז באופן אוטומטי ההפוגה תוארך. ברור שהדילמה שעומדת על הפרק היא שעצירת המלחמה לעשרה ימים עלולה להתגלות כבעלת השלכות משמעותיות לגבי המשך הלחימה. זאת מכיוון שמדובר בתקופה שבה חמאס כבר יוכל להתארגן ולבנות מחדש חלק מקווי ההגנה שלו לקראת המשך המערכה. זאת ועוד: מבינה מדינית ייתכן שיהיה לישראל קושי לחדש את האש באופן יזום לאחר הפסקה כה ארוכה. 

יש לך זמן פנוי? למה שלא תלמד/י אנגלית? לחצו כאן לשיעור ניסיון מתנה וללא התחייבות>>

כתוצאה מהחלטות הקבינט יחליט הצבא כיצד להיערך להמשך. המצב שבו צה"ל מחליט לחזור ולהתמקד בדרום הרצועה בלבד אינו דומה להחלטה שבה יש עוד פעילות שצריך לבצע גם בחלק הצפוני. מדובר באתגר משמעותי למפקדים: מבחינה מבצעית הם יידרשו לשמור על הכוחות כשהם בתוך נמצאים עדיין שטח הרצועה, וכן לשמור על כוננות גבוהה ומוטיבציה לקראת אפשרות של חידוש האש.

ההערכה הסבירה היא שההפוגה לא תימשך פרק זמן של עשרה ימים, אבל ההבנה היא שאם חמאס ימשיך לשחרר חטופים מדי יום אז הדבר יבוצע. בישראל מצביעים על כ-100 חטופים וחטופות שמוגדרים כ"מקרים הומינטריים", ואם ינוצלו ימי ההפוגה עד המקסימום האפשרי בהחלטת הממשלה ישוחררו כמעט כל החטופים הללו. בכל מקרה ביצוע העסקה בשטח יתבצע ברצף: אם ההפוגה תסתיים והאש תחודש, לא ניתן יהיה לחזור להפוגה.